کتاب مذاکره کننده بین المللی هوشمند

35,000 تومان 32,000 تومان

نام کتاب: مذاکره کننده بین المللی هوشمند

نویسنده: الیان کارساکلیان

مترجم: ناهید دشتدار- علیرضا فیروزی

انتشارات: آفرینندگان

شابک:  0-37-8989-600-978

قیمت: 35 هزارتومان