کتاب قاطع

  35,000 تومان

   کتاب قاطع: “چگونه در زندگی و کار انتخابهای بهتری داشته باشیم” نوشته چیپ هیث و دن هیث می باشد که توسط دکتر علیرضا فیروزی و ناهید دشتدار ترجمه شده است. کتاب قاطع در زمینه روانشناسی تصمیم گیری و انتخاب در زندگی و کار می باشد. در کتاب قاطع به ۴ آفت در تصمیم گیری پرداخته شده است و راهکارهای مشخصی را ارائه کرده است. در زیر به فهرست مطالب کتاب پرداخته شده است.

  فهرست مطالب

  مقدمه

  1. چهار آفت در تصمیم‌گیری

  گزینه‌های خود را بیشتر کنید

  1. پرهیز از چارچوب‌های محدود
  2. در نظر داشتن همزمان بیش از یک گزینه
  3. جستجو برای شخصی که مشکل شما را حل کرده است

  فرضیات خود را با واقعیت بیازمایید!

  1. در نظر گرفتن طرف مقابل
  2. نگاه از دور، نگاه از نزدیک

  قبل از تصمیم­گیری فاصله بگیرید

  1. گام کوچک
  2. غلبه بر احساسات کوتاه مدت
  3. احترام به اولویت‌های اصلی خود

  آماده پذیرش اشتباهات باشید

  1. مهار آینده
  2. کوک کردن زنگ خطر
  3. اعتماد به روند

  قدم‌های بعدی

  کلینیک‌ها

  غلبه بر موانع

  پی‌نوشت‌ها

  5 در انبار

  دسته: برچسب: