بایگانی دسته‌ی: مدیریت و رهبری کسب و کار

مدیریت و رهبری کسب و کار به معنی توانایی بخش مدیریت یک شرکت برای انتخاب اهداف چالش برانگیز و رسیدن به آن ها، انجام سریع و قاطعانه کارها در هنگام نیاز، برتری یافتن در رقابت ها و الهام بخشی به دیگران برای رسیدن به بالاترین سطح ممکن موفقیت است.

مدیریت یک کسب و کار مسیر شرکت و کارمندان آن را مشخص می کند. کارمندان باید بدانند شرکت در چه مسیری حرکت می کند تا آن را دنبال کنند و به مقصد برسند. نشان دادن موثر ترین روش انجام وظایف به کارمندان و نظارت بر انجام کار ها از وظایف افرادی است که مدیریت و رهبری یک کسب و کار را برعهده دارند.

مدیریت همینطور به معنی نشان دادن یک الگوی مثبت که کارمندان می توانند آن را دنبال کنند نیز هست. مدیرانی که برای انجام کار خود هیجان دارند، برای یادگیری چیز های جدید با انگیزه هستند و در زمان نیاز هم به طور فردی و هم به عنوان عضوی از تیم به دیگر کارمندان کمک می کنند و الگو های مناسبی برای زیردستان خود هستند.

مدیریت و رهبری موثر کسب و کار نیازمند نشان دادن یک شخصیت قوی است. مدیران و رهبران باید به اصولی مانند صداقت، درستکاری، قابل اعتماد بودن، واخلاقیات وفادار باشند. مدیران باید به حرف های خود عمل کنند تا حق پذیرفتن مسئولیت موفقیت دیگر افراد شرکت را به دست بیاورند.

مدیریت و رهبری کسب و کار نیازمند مهارت های سخنوری است. رهبران با کارمندان خود صحبت می کنند و به آن ها گوش می دهند، به پرسش ها و نگرانی های دیگران پاسخ می دهند و با آن ها همدردی می کنند. مدیران از مهارت های سخنوری خود برای پیشرفت شرکت و دستیابی به سطوح جدیدی از موفقیت استفاده می کنند.

رهبران حقیقی کسب و کار می توانند مسیر آینده شرکت را پیش بینی کرده و گام های رسیدن به نقطه هدف را برنامه ریزی کنند. به تصویر کشیدن چیز های ممکن، دنبال کردن رویه های صنعت و ریسک پذیری همه برای مدیریت و رهبری کسب و کار ضروری هستند.

رهبران پربازده مثبت نگر هستند و انرژی مثبت را به کارمندان خود تزریق می کنند. رهبران خوب همیشه کارمندان خود را پشتیبانی کرده و خوب بودن حال کارمندانشان یکی از دغدغه های همیشگی آن ها است. آن ها در زمان بحران پاسخ چالش ها را پیدا می کنند، به کارمندانشان اطمینان خاطر می بخشند و الهام بخش آن ها هستند. پیدا کردن روش های موثر برای تشویق کارمندان به همکاری با همدیگر برای دست یابی به حداکثر نتایج به موثرترین و پربازده ترین راه ممکن از وظایف کسانی است که نقش مدیریت و رهبری کسب و کار را به عهده دارند.