بایگانی دسته‌ی: روانشناسی ثروت

یکی از اصلی ترین مسائل کوچینگ ، روانشناسی ثروت میباشد، جهان دارای قوانین ثابتی است که به راحتی می‌شود با درک این قوانین آینده‌ خودمان را پیش بینی کنیم و به حدی برسیم که بتوانیم کنترل ثروت و جریان پول در زندگی را به دست بگیریم .

اما هیچ ایده ای نداریم که چقدر ثروت میخواهیم، قرار است این پول را در کجا هزینه کنیم و خیلی از موضوعات مرتبط دیگر… اگر ندانید به کجا میخواهید بروید،هیچ وقت نخواهید رسید.

روانشناسی ثروت یک مدار و فرکانس است ،که  شخصیتی متفاوت با شخصیت قبلی در وجودت شکل می‌دهد که با ثروت‌، هم‌فرکانس و هم نشین است قرار گرفتن درمدار هر چیز یعنی اینکه با دیدی باز و مثبت هر لحظه خودتان را درگیر اون موضوع کنید.

روابط اصلی پول و احساس امنیت را میتوان اصل روانشناسی ثروت دانست. هر کسی باورهایی در ضمیر ناخودآگاه در مورد پول و ثروت دارد که این باورها مشخص می‌کند فرد در چه جایگاهی قرار می‌گیید، چقدر ثروتمند و چقدر فقیر و چقدر سرمایه گذار است. که در آن اساسی ترین باورهای قدرتمندکننده برای خلق ثروت را شناسایی کرده و شیوه ایجاد آنها در ناخودآگاه را آموزش میدهد.

روانشناسی ثروت به ما می گویدکه چطور با اعمال تغییرات کوچک در نحوه خرج و پس اندازمان میتوانیم تغییرات بزرگ در بلند مدت ایجاد کنیم.

در روانشناسی ثروت اولین موضوع به بینهایت بودن میزان ثروت و پول در جهان اشاره میکند ومی گوید تنها عاملی که انسان‌ها را در فقر نگه داشته است، باورهایی است که در ضمیر ناخودآگاه شخص وجود دارد و نگاهی که به پول دارد.

 

بسیاری از ما پول را به عنوان نوعی حاشیه امنیت در نظر می‌گیریم. پس نمی‌توانیم شیوه‌ای طبیعی‌تر از زندگی در نعمت و فراوانی‌، بیابیم .ولی روانشناسی ثروت در ذهن‌مان باوری ایجاد می‌کند و به عبارت ساده‌تر ‌ذهنمان را ثروتمند می‌کند و این ذهنِ ثروتمند‌، رفتارها‌، نوع نگرش‌، عملکردها‌، ایده‌ها و واکنش‌های‌مان را در مسیری هدایت می‌کند به اندازه‌ای که باورهایت از فقر و کمبود‌، به سمت فراوانی و ثروت‌، گرایش پیدا می‌کند.

در روانشناسی ثروت قدم‌هایی که برای بهبود باید بردارید یا محصول یا خدمتی که می‌توانید ارائه دهید و یا نحوه‌ی بازاریابی‌، مشتری‌مداری و همه‌ ایده‌ها‌ و اقداماتی که در فرایند رسیدن به آزادی مالی و زمانی و مکانی لازم است طی کنید را می آموزید. تا شما را تبدیل به بهترین مشاور برای رشدِ کسب و کارتان یا بهبودِ اوضاع مالی‌تان سازد. و شما را به سمت ایده‌ها‌، راهکارها و فرصت‌هایی طلایی سوق دهد.