بایگانی دسته‌ی: بهبود فردی

بهبود فردی روشی است که افراد با آن مهارت ها و خصوصیات خود را ارزیابی می کنند، به اهداف خود در زندگی فکر می کنند و برای به واقعیت تبدیل کردن و به حداکثر رساندن پتانسیل های خود هدف گذاری می کنند. بهبود فردی یک فرایند مادام العمر است. مهارت های بهبود فردی می توانند فرصت های شغلی بهتری برای شما به ارمغان بیاورند، اعتماد به نفس شما را بالا ببرند و شما را به سمت یک زندگی رضایت بخش تر و با کیفیت تر راهنمایی کنند. برای دست یابی به بهبود فردی باید برای آینده ی خود تصمیمات و انتخاب های مرتبط، مثبت و موثر داشته باشید.

با این که پیشرفت های اولیه و تجربه های سازنده ی سال های اولیه زندگی در خانواده، مدرسه و غیره می توانند شخصیت ما را به عنوان یک بزرگسال شکل دهند، نباید فرایند بهبود فردی را در زندگی خود متوقف کنیم.

چرا بهبود فردی مهم است؟

ایده های زیادی در مورد بهبود‌ فردی وجود دارد که یکی از آن ها فرایند شناخت خود واقعی است که توسط آبراهام ماسلو معرفی شده است. 

شناخت خود واقعی

ماسلو (1970) معتقد است همه مردم نیازی درونی به بهبود فردی دارند که از طریق فرایندی به نام شناخت خود واقعی رخ می دهد.

میزان توانایی افراد برای بهبود خود به برآورده شدن بعضی از نیاز ها مربوط است. این نیازها یک هرم را تشکیل می دهند. تنها زمانی که یک سطح از نیاز برآورده شده باشد، سطح بالاتری از نیازها بروز پیدا می کند. اما، با رخ دادن تغییرات در زندگی یک شخص، سطح نیازهایی که به رفتار شخص انگیزه می بخشند نیز تغییر می کنند.

·       در پایین ترین طبقه ی هرم، نیازهای پایه فیزیولوژیکی مانند غذا، نوشیدنی، نیاز های جنسی، خواب و دیگر نیاز های ساده مورد نیاز برای بقا قرار دارند.

·       طبقه دوم مربوط به نیاز های مرتبط به امنیت و آرامش هم در محیط زندگی و هم از لحاظ اقتصادی است.

·       طبقه سوم مربوط به بهبود فردی برای برآورده کردن نیاز های مربوط به عشق و حس تعلق است.

·       طبقه چهارم به نیاز به اعتماد به نفس و احساس ارزشمند بودن مربوط است. این طبقه از همه به نیاز به “قدرت بخشی به خود” نزدیک تر است.

·       طبقه پنجم به  نیاز به درک کردن مربوط است. این سطح شامل ایده های انتزاعی تر مانند کنجکاوی و جستجو برای هدف و درک عمیق تر است.

·       طبقه  ششم به نیاز به زیبایی، تقارن و نظم مربوط می شود.

·       و در آخر، نیاز به شناخت خود در بالای هرم ماسلو قرار دارد.

بهبود فردی

 

ماسلو می گوید همه مردم نیاز دارند خود را موفق و مستقل ببینند و هر شخص پتانسیل نامحدودی برای رشد دارد.

نیاز به شناخت خود همان اشتیاق افراد برای ” تبدیل شدن به همان چیزی است که قابلیت تبدیل شدن به آن را دارند”. به عبارت دیگر، نیاز به شناخت خود همان حس رضایت فردی و نیاز به دست یابی به بالاترین درجات به عنوان یک انسان خاص است.به همین دلیل یکی مهم ترین عوامل موثر در  بهبود فردی، شناخت خود است.